trải nghiệm iphone 7 plus

Đôi dòng về iphone 7 plus. Mình là một fan của điện thoại mới, không cần biết của hãng nào Samsung, LG, Apple, Sony…cứ mới là mình lại thích. Đợt…